Содержание:

Штрафні санкції за несвоєчасну сплату ЄСВ: чи можливе самостійне нарахування?

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п. 2 розділу VІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція № 449), органи доходів і зборів застосовують штрафні санкції, зокрема за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) у таких розмірах:

► за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які допустили зазначене порушення у період до 01 січня 2015 року, накладається штраф у розмірі 10 % своєчасно не сплачених сум.

► за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які допустили зазначене порушення починаючи з 01 січня 2015 року та надалі, – у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум. При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за формою згідно з додатком 12 до Інструкції № 449.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних інформаційної системи органу доходів і зборів.

За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 % таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум. При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 15 до Інструкції № 449.

Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта документальної перевірки платника ЄСВ.

Згідно з п. 7 розділу VІІ № 449 рішення про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених, зокрема у п. 2 розділу VІІ Інструкції № 449, за наслідками розгляду акта та інших матеріалів про порушення приймає начальник відповідного органу доходів і зборів або його заступник.

За результатами розгляду акта документальної перевірки рішення про нарахування пені та застосування штрафів приймається протягом десяти робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника ЄСВ до акта перевірки – приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки.

Отже, нарахування штрафних санкцій у разі своєчасно не сплачених платником сум ЄСВ здійснюється органом доходів і зборів у порядку і розмірах, визначених законодавством.

ФЛП, который задолжал ЕСВ за 2017-2018 гг. ждет штраф и пеня

17.09.2018 5609 1 0

Напоминаем о необходимости своевременной и в полном объеме уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и погашение имеющейся задолженности. И предлагается принять к вниманию (на примере), сколько средств следует перечислить физическому лицу — предпринимателю, который имеет задолженность по единому взносу за 2017 и 1 полугодие 2018 года.

Так, за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.10.2010 г.. № 2464-VI предусмотрено наложение штрафа в размере 20 процентов своевременно не уплаченных сумм и на сумму недоимки начисляется пеня из расчета 0,1 процента суммы недоимки за каждый день просрочки платежа (статья 25).

Пример: ФЛП на общей системе налогообложения, в 2017-2018 гг. не работал, не получал доходов и не платил налогов и единого взноса, обратился к ГФС за помощью в определении суммы средств, которые ему следует перечислить для полного погашения задолженности. Дата перечисления — 6 сентября 2018 г.

Напомним, что начиная с 1 января 2017 г. физические лица — предприниматели на общей системе налогообложения, не получавшие доход (прибыль) в отчетном году или отдельном месяце года, обязаны уплачивать единый взнос за себя не меньше минимального страхового взноса за месяц: в 2017 году не менее 704 грн. в месяц, в 2018 году — не менее 819,06 грн. в месяц.

Предельный срок перечисления единого взноса за 2017 год — 9 февраля 2018 года и с этого года взнос уплачивается ежеквартально по сроку 19 апреля 2018 года, 19 июля 2018 года, 19 октября 2018года, 19 января 2019 года и по данному отчету за 2018 год (по срокам 9 февраля 2019 года) — в день представления такого отчета.

Освобождение от уплаты единого взноса за себя предусмотрено:

 • в 2017 году для ФЛП, если они являются пенсионерами по возрасту или лицами с инвалидностью и получают согласно закону пенсию или социальную помощь;
 • в 2018 году для ФЛП, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают согласно закону пенсию или социальную помощь.

Расчет суммы вклада, штрафа и пени для ФЛП на общей системе налогообложения, уплачивающего задолженность по единому взносу за 2017 год — 1 пол. 2018 гг. 6 сентября 2018 года.

1. ЕСВ за 2017 год (предельный срок уплаты 09.02.2018): 704 грн. Х 12 = 8448 грн.

2. Штраф за несвоевременную уплату ЕСВ за 2017 год: 8448 х20% = 1689,60 грн.

3. Пеня за несвоевременную уплату ЕСВ за 2017 год: (8448 х 0,1%) Х 209 дней = 1765,63 грн.

4. ЕСВ за 1 кв. 2018 года (предельный срок уплаты 19.04.2018): 819,06 грн. х 3 = 2457,18 грн.

5. Штраф за несвоевременную уплату ЕСВ за 1 кв. 2018 года: 2457,18 х 20% = 491,44 грн.

6. Пеня за несвоевременную уплату ЕСВ за 1 кв. 2018 года: (2457,18 х 0,1%) х 140 дней = 344 грн.

7. ЕСВ за 2 кв. 2018 года (предельный срок уплаты 19.07.2018): 819,06 грн. х 3 = 2457,18 грн.

8. Штраф за несвоевременную уплату ЕСВ за 2 кв. 2018 года: 2457,18 х 20% = 491,44 грн.

9. Пеня за несвоевременную уплату ЕСВ за 2 кв. 2018 года: (2457,18 х 0,1%) Х 49 дней = 120,40 грн.

Итого к оплате 18264,87 грн. = 13362,36 (ЕСВ за 2017 год- 1 полугодие 2018 года) + 2672,48 (штраф 20%) + 2230,03 (пеня 0,1%). В случае, если плательщик не заплатит указанной суммы 6 сентября, сумму пени следует пересчитать.

Об административной ответственности за неуплату взноса (ст.165-1 КУоАП):

— за неуплату или несвоевременную уплату единого взноса, в том числе авансовых платежей, в сумме, не превышающей 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 5100 грн.),

— наложение штрафа на должностных лиц, ФЛП или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно от 40 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 680 до 1360 грн.)

— за неуплату или несвоевременную уплату взноса в сумме более 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 5100 грн.) — штраф на должностных лиц, ФЛП или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно от 80 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1360 до 2040 грн.).

Если указанные действия совершены лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, это влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц, ФЛП или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2550 до 5100 грн. ).

Напоминаем, единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика. Рассрочки и отсрочки задолженности по уплате ЕСВ не предусмотрено. Задолженность не подлежит списанию. Срок давности по начислению, применения и взыскания сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяется.

Територіальні органи ДФС
у Рівненській області

Податки, збори, платежі

Фізичним особам

Юридичним особам

Самозайнятим особам

За несвоєчасну сплату ЄСВ – штраф, пеня та адміністративна відповідальність

ГУ ДФС у Рівненській області нагадує платникам ЄСВ, що відповідно до ч. 12 ст. 9 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями єдиний соціальний підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина одинадцята ст. 9 Закону № 2464).

Згідно з п. 6 частини першої ст. 1 Закону № 2464 суми ЄСВ, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені Законом № 2464, є недоїмкою.

Штраф у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум ЄВ накладається за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ (п. 2 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464).

За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум (п. 6 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464).

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення (частина десята ст. 25 Закону № 2464).

Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ посадові особи платників ЄСВ несуть адміністративну відповідальність (абзац другий частини першої ст. 26 Закону № 2464).

Згідно зі ст. 165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х зі змінами та доповненнями:

1. Несплата або несвоєчасна сплата ЄВ, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(5100 грн.), – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Смотрите так же:  Штраф за стоп линию казань

За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Несплата або несвоєчасна сплата ЄВ, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ГУ ДФС у Рівненській області

Штраф за несплату ЄСВ

Статті за темою

Вчитися на своїх помилках — це добре, але таких обходять ті, які навчаються за книгами. У бухгалтерії вчитися теж потрібно не тільки на результатах своїх перевірок, але і на читанні і усвідомленні нормативних актів, спеціалізованої літератури. У цій консультації розглянемо штрафи за несплату ЄСВ 2018, як їх уникнути і що робити, якщо штраф вже «зароблений».

Зміст статті:

Штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ

ЄСВєдиний соціальний внесок — не належить до податків, але не менш небезпечний на отримання штрафів. Це обов’язковий державний платіж, який сплачують підприємства та підприємці. На підставі сплаченого ЄСВ відбувається формування фондів державного соцстрахування, тобто тих джерел, з яких потім виплачуються пенсії, допомоги з тимчасової втрати працездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання, виплати в результаті травми на виробництві або професійного захворювання та інші соцвиплати.

Корисно почитати:

Адмініструванням ЄСВ на сьогодні займається Державна фіскальна служба, тобто всім нам відома податкова (раніше до 2013 р. цим займався Пенсійний фонд України). Саме податківці займаються нарахуванням штрафів за порушення в сфері ЄСВ.

Кого можуть покарати штрафом з ЄСВ

Бути оштрафованим за ЄСВ можуть:

 • звичайні підприємства, які є страхувальниками своїх співробітників, влаштованих по найму;
 • фізособи-підприємці (ФОП), які можуть бути оштрафовані за порушення в зв’язку зі сплатою ЄСВ «за себе». Сюди потрапляють абсолютно всі приватні підприємці, які перебувають як на загальній системі, так і на спрощеній (всі групи єдиного податку від 1-ї до 3-ї);
 • особи, які займаються професійною діяльністю і теж сплачують ЄСВ «за себе», як і ФОП;
 • ФОП, які мають найманих працівники і тому вони виступають страхувальниками (їх не можуть мати тільки приватні підприємці 1-ї групи єдиного податку).

Компенсація ЄСВ за працевлаштування громадян: що змінилося для роботодавців

Кого не оштрафують за ЄСВ

Таке виключення є і це особи, які сплачують ЄСВ добровільно за спеціальним договором і подають звіт з ЄСВ форми Д6. Це можуть бути, наприклад, громадяни України, що працюють за кордоном. Чинним законодавством не передбачена відповідальність для них, наприклад, штраф за неподання звіту ЄСВ форми Д6. Але такі особи за умови ненадання звіту по закінченню договору втрачають право на отримання страхових виплат при настанні страхового випадку, зазначеного в договорі страхування (301.05 ЗІР). Більш конкретно відповідальність, наприклад, за термінами сплати може прописуватися в самому договорі.

Відповідальність за несвоєчасну сплату ЄСВ: яка вона буває

Відповідальність за несвоєчасну сплату ЄСВ буває 2-х видів:

 • фінансова (за порушення термінів сплати, недоплата, неподання звіту з ЄСВ або подача його з порушеннями, спотвореннями, помилками, в неналежній формі) — її несуть підприємства або приватні підприємці. Тут штрафи накладаються за Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.08.2010 № 2464 (далі — Закон № 2464);
 • адміністративна (за ті ж порушення, тобто і за прострочення сплати, та неподання звіту з ЄСВ або подачу його з порушеннями і помилками) — таку відповідальність несуть посадові особи підприємств-порушників і знову-таки приватні підприємці. До посадових осіб належать директор, глава правління, головний бухгалтер. Оштрафувати за те саме порушення можуть при цьому кожного з них. Тут штрафи накладаються за Кодексом законів України про адміністративні правопорушення (КпАП).

Також крім штрафів є ще й пеня, тобто штрафна санкція, яка нараховується за кожний день прострочення сплати ЄСВ.

Для автоматичного розрахунку заборгованості та штрафів скористайтеся онлайн-калькулятором:

Штрафи за ЄСВ фінансового характеру

Розглянемо спочатку фінансові штрафи, в т.ч і штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ:

Порушення

Штрафи фінансового характеру

Порушені терміни сплати (перерахування) ЄСВ «за себе» приватним підприємцем і в інших випадках, коли сплата не прив’язана до виплати зарплати

20% своєчасно несплаченої (неперерахування) суми

ЄСВ не сплачено (не зазначений) або сплачено невчасно (несвоєчасно перераховано)

20% своєчасно несплаченої (не перерахуваної) суми

ЄСВ донараховано органом ДФС або платником після перевірки або самостійного виявлення помилки

10% зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донарахована така сума, але не більше 50% суми донарахованого ЄСВ

Порушення строку сплати (перерахування) ЄСВ під час виплати зарплати, лікарняних, декретних, який сплачується одночасно з такими виплатами (так звані авансові платежі з ЄСВ)

10% несплачених або своєчасно несплачених сум

Порушення термінів подачі, надання в прийнятій або спотвореній формі звіту з ЄСВ

10 податкових одиниць * (всього 170 грн) за кожне таке прострочення подачі, неподання або подання по прийнятій або спотвореній формі

Ті ж дії щодо звіту з ЄСВ, які були здійснені платником ЄСВ повторно, якщо протягом року вже по ньому застосовувався цей штраф

60 податкових одиниць (всього 1020 грн) за кожне таке прострочення подачі, неподання або подання прийнятої, недіючої або спотвореної форми

Порушення правил ведення бухгалтерської документації, яка служить основою для нарахування ЄСВ

8-15 податкових одиниць (всього від 136 до 255 грн)

* податкова одиниця — так ми назвали неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що дорівнює 17 грн — це словесна калька з колишнього податкового законодавства, яка по сьогоднішні використовується при визначенні розмірів штрафів, хоча вже давно втратила свій первісний податковий сенс неоподатковуваного доходу

Вищенаведені штраф стосуються всіх платників ЄСВ, в т.ч. та ФОП.

Хто нараховує штрафи за ЄСВ

Відзначимо ще один нюанс штраф за ЄСВ нарахувати може тільки ДФС. Це випливає з аналізу розділу VI Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціального страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449 (далі — Інструкція № 449). В Інструкції № 449 сказано, що в разі самостійно виявлення своєчасно ненарахованих сум платники ЄСВ самостійно їх нараховують і відображають у звіті з ЄСВ (п. 2 розділу VI). Про штрафи тут не сказано нічого.

Як виправити помилку у Звіті з ЄСВ, якщо зарплату нарахували не повністю

Пеня — це теж штраф за ЄСВ фінансового характеру. Пеня нараховується при простроченні сплати ЄСВ згідно ч. 10 ст. 25 Закону № 2464. Вона дорівнює 0,1% суми недоїмки за кожен день прострочення платежу. Недоїмка — це сума ЄСВ, своєчасно не нарахована та / або несплачена, нарахована ДФС. Таким чином, пеня за самостійно виявлений і донарахований ЄСВ застосовуватися не повинна.

Пеня нараховується з першого дня, після останнього дня сплати ЄСВ і закінчується її нарахування днем ​​сплати недоїмки (п. 5 розділу VII Інструкції № 449).

Приклад. Нехай за результатами перевірки ДФС було виявлено, що підприємство при виплаті матеріальної допомоги (систематичного характеру) в грудні 2018 року не нарахувало та не сплатило ЄСВ в розмірі 12000 грн. Виплата матеріальної допомоги відбувалася 28.12.2017р. Порушення було виявлено у травні 2018 р., і сума ЄСВ була сплачена 21.06.2018 р.

Підприємству буде нараховано штраф за ЄСВ в розмірі 20%, так як була несплата ЄСВ: 12000 × 0,2 = 2400 грн.

Також буде нарахована пеня за 176 календарних днів (з 28.12.2017 р по 21.06.2018 р): 12000 × 0,1 × 176/100 = 2112 грн.

Всього сума штрафних санкцій до сплати 2400 + 2112 = 4512 грн.

Адміністративні штрафи по ЄСВ

Крім фінансових існують також адмінштрафи на посадових осіб та фізосіб-підприємців за порушення пов’язаних з ЄСВ (ст. 1651 КпАП). Їх теж нараховує ДФС.

Порушення

Адмінштраф

порушення порядку розрахунку і нарахування ЄСВ

30-40 податкових одиниць (510-680 грн). Ті ж дії повторно на протязі року — 40-50 податкових одиниць (680-850 грн)

несвоєчасна сплата ЄСВ або несплата ЄСВ, в т.ч. авансових платежів при виплаті зарплати та інших виплат, в сумі, що не перевищила 300 податкових одиниць (5100 грн)

40-80 податкових одиниць (680-1360 грн). При повторному порушенні — 150-300 податкових одиниць (2550-5100 грн)

несвоєчасна сплата або несплата ЄСВ, в т.ч. авансових платежів при виплаті зарплати та інших виплат, в сумі, що перевищила 300 податкових одиниць (5100 грн)

80-120 одиниць (1360-2040 грн). При повторному порушенні — 150-300 податкових одиниць (2550-5100 грн)

неподання звіту з ЄСВ або подача його по прийнятій або спотвореній формі

30-40 податкових одиниць (510-680 грн). Ті ж дії повторно протягом року — 40-50 податкових одиниць (680-850 грн)

Штрафи за однотипне порушення не сумуються, а накладаються одразу за все порушення однакового типу. Але нагадуємо, що їх можуть отримати одразу кілька посадовців, наприклад, одночасно директор і головний бухгалтер.

 • адмінштрафи мають термін адміндавності в 2 місяці (ст. 38 КЗпАП), але відраховується він по-різному. За разовим порушенням (несвоєчасне подання звіту з ЄСВ, несвоєчасне подання платіжного доручення на сплату ЄСВ і т.п.) — від дати порушення, але по тривалим порушенням (відсутність бухобліку, обліку доходів і витрат, порушення в обліку) — від дати виявлення порушення ;
 • поняття «рік» у формулюваннях цих штрафів означає не календарний рік, а рік з перевірки ДФС (роз’яснення ДФС 301.09 ЗІР).

Як уникнути штрафів за ЄСВ

Тепер перейдемо до того, як уникнути штрафів. Звичайно, краще попередити їх нарахування. Для цього потрібно стежити за термінами сплати ЄСВ (основні терміни наведені нижче), вчасно подавати звіт з ЄСВ.

Платник ЄСВ

Термін сплати

Подання звіту ЄСВ

Підприємства та ФОП при виплаті зарплати, лікарняних та інших виплат

У день виплати зарплати, лікарняних та інших платежів, одночасно з їх виплатою

не пізніше ніж через 20 кал. днів, що настають за останнім кал. днем звітного місяця за формою Д4

ФОП (загальна система) “за себе”

Щокварталу до 20-го числа

до 20 лютого після закінчення кал. року за формою Д5

ФОП (єдиний податок) “за себе”

 • раз в квартал, до 20 числа місяця, наступного за звітним;
 • за бажанням, щомісяця у вигляді авансового платежу до 20 числа кожного місяця поточного кварталу.

до 10 лютого року, наступного за звітним за формою Д5

Крім цього, необхідно детально ознайомитися з порядком заповнення звіту з ЄСВ. Потрібно знати такі нюанси його нарахування, як застосування мінімальної бази нарахування ЄСВ, нюанси відображення лікарняних та декретних у звіті з ЄСВ, перехідних відпускних і ін. виплат.

Також звертаємо увагу на необхідність правильно заповнювати всі обов’язкові реквізити звіту з ЄСВ. Якщо звіт з ЄСВ не має певного обов’язкового реквізиту або додатки, то він вважається неподаною з усіма перерахованими вище наслідками. Навіть вказівку по співробітниках ініціалів замість повних імені по батькові, може спричинити за собою штраф і невизнання подачі звіту.

Що робити, коли отримали штраф з ЄСВ

Нарахування штрафу та пені податківці оформляють вимогою (рішенням) про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску — додаток 7 до Інструкції № 449. Після того, як отримано це рішення, необхідно:

 • сплатити до нарахований ЄСВ, штраф і пеню на протязі 10 кал. днів з дня отримання вимоги по сплати недоїмки;
 • скласти звіт по ЄСВ за формою Д6, де потрібно вказати сплачений ЄСВ, штраф і пеню і подати його в податкову на протязі 1 календарного місяця після сплати ЄСВ. У звіті вказується код категорії застрахованої особи «40».

Крім додатка 7 існують і інші форми рішень ДФС, наприклад, для випадку порушення порядку ведення бухгалтерського обліку (додаток 14), по нарахуванню штрафних санкцій за донарахування ЄСВ (додаток 13) та ін.

Невиконання перерахованого вище має такі наслідки:

 • ДФС передає справу до виконавчої служби для примусового стягнення;
 • за порушення термінів надання звіту з ЄСВ за формою Д6 знову загрожує той самий штраф в 170 грн і ті ж адмінштрафи.

Якщо ви не згодні з рішенням податківців

Існує можливість оскаржити рішення про нарахування штрафу за ЄСВ. Ця можна зробити двома шляхами: подати скаргу на вищий рівень в самій ДФС або звернутися до суду. Після початку процедури оскарження (а це можна зробити протягом 10 кал. днів після отримання згаданого рішення-вимоги ДФС) потрібно повідомити письмово орган ДФС, який нарахував штраф.

На час оскарження припиняються терміни сплати за недоїмку ЄСВ, штрафу і пені. Орган ДФС на скаргу повинен відповісти протягом 30 кал. днів (п. 1 розділу IV Порядку № 1124).

Не підлягають оскарженню в ДФС: зобов’язання по ЄСВ, які були самостійно визнані платником ЄСВ; рішення, які вже були оскаржені в судовому порядку; рішення, які вже один раз за скаргою страхувальника розглядалися ДФС.

Податківці описали процедуру нарахування штрафів за неналежну сплату ЄСВ

У разі виявлення фіскальним органом своєчасно не нарахованих та/або не сплачених платником сум ЄСВ такий фіскальний орган обчислює суми ЄСВ, що зазначаються у вимозі про сплату боргу (недоїмки), та застосовує до такого платника штрафні санкції у порядку і розмірах, визначених розд. VII Інструкції № 449.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску до платників, які допустили зазначене порушення у період до 1 січня 2015 року, накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум, а починаючи з 1 січня 2015 року та надалі, – у розмірі 20%. своєчасно не сплачених сум.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних інформаційної системи фіскального органу.

При застосуванні штрафів приймається одне рішення на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки, незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період.

За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта документальної перевірки платника єдиного внеску.

На суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Рішення про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених, зокрема, пп. 2 та 5 розд. VІІ Інструкції № 449, приймається за встановленою формою у двох примірниках:

перший примірник рішення протягом трьох робочих днів із дня його винесення надсилається платнику у порядку, встановленому для надсилання вимог, або вручається під підпис керівнику або головному бухгалтеру платника, банку чи фізичній особі – платнику єдиного внеску;

другий примірник залишається в фіскальному органі.

Рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається надісланим (врученим) юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі такого платника єдиного внеску під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Рішення про застосування штрафів вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого її місця перебування з повідомленням про вручення.

Якщо платник на день надсилання йому фіскальним органом рішення про нарахування пені та застосування штрафів не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), рішення вважається належним чином врученим навіть у разі його повернення як такого, що не знайшло адресата.

У разі коли неможливо вручити платнику єдиного внеску рішення про нарахування пені та застосування штрафів поштою у зв’язку з його відсутністю за місцезнаходженням (службових осіб платника єдиного внеску за його місцезнаходженням), відмовою службових осіб платника єдиного внеску прийняти рішення, рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається врученим платнику єдиного внеску у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Рішення контролюючого органу про нарахування пені та/або застосування штрафів є виконавчим документом. У разі якщо платник ЄСВ чи банк отримали рішення про нарахування пені та/або застосування штрафів і не сплатили зазначені в них суми протягом десяти календарних днів, а також не оскаржили це рішення чи не повідомили у цей строк відповідний контролюючий орган про його оскарження, таке рішення передається для виконання органу державної виконавчої служби або до органів Казначейства.

Суми штрафів та нарахованої пені, застосованих за порушення порядку та строків нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, стягуються в тому самому порядку, що і суми недоїмки із сплати єдиного внеску. Суми штрафів та нарахованої пені включаються до вимоги про сплату недоїмки, якщо їх застосування пов’язано з виникненням та сплатою недоїмки.

Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується (п. 13 розд. VІІ Інструкції № 449).

Читайте на цю тему в сервісі «Інтерактивна бухгалтерія»:

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Штрафы за неуплату ЕСВ 2018

Статті за темою

Учиться на своих ошибках – это хорошо, но таких обходят те, которые учатся по книгам. В бухгалтерии учиться тоже нужно не только на результатах своих проверок, но и на чтении и осознании нормативных актов, специализированной литературы. В этой консультации рассмотрим штрафы за неуплату ЕСВ 2018, как их избежать и что делать, если штраф уже “заработан”.

Содержание статьи:

ЕСВ – единый социальный взнос – не относится к налогам, но не менее опасен на получение штрафов. Это обязательный государственный платеж, который платят предприятия и предприниматели. На основании уплаченного ЕСВ происходит формирование фондов государственного соцстрахования, т.е. тех источников, с которых потом платятся пенсии, пособия по временной потере трудоспособности, пособия по беременности и родам, помощь на погребение, выплаты в результате травмы на производстве или профессионального заболевания и другие соцвыплаты.

Администрированием ЕСВ на сегодняшний день занимается Государственная фискальная служба, т.е. всем нам известная налоговая (раньше до 2013 г. этим занимался Пенсионный фонд Украины). Именно налоговики занимаются начислением штрафов за нарушения в сфере ЕСВ.

Кого могут наказать штрафом по ЕСВ

Поспасть под штраф за ЕСВ могут:

 • обычные предприятия, которые выступают как страхователи по своим сотрудникам, устроенных по найму;
 • физлица-предприниматели (ФЛП), которые могут быть оштрафованы по нарушениям в связи с уплатой ЕСВ “за себя”. Сюда попадают абсолютно все частные предприниматели, пребывающие как на общей системе, так и на упрощенной (все группы единого налога от 1-й до 3-й);
 • лица, которые занимаются профессиональной деятельностью и тоже уплачивающие ЕСВ “за себя” как и ФЛП;
 • ФЛП, у которых есть наемные работники и поэтому они выступают страхователями (их не могут иметь только частные предприниматели 1-й группы единого налога).

Полезная статья:

Кого не оштрафуют по ЕСВ

Такое исключение есть и это лица, которые уплачивают ЕСВ добровольно по специальному договору и подают отчет по ЕСВ формы Д6. Это могут быть, например, граждане Украины, работающие заграницей. Действующим законодательством не предусмотрена ответственность для них, например, за неподачу отчета ЕСВ формы Д6. Но такие лица при непредставлении отчета по окончанию договора теряют право на получение страховых выплат при наступлении страхового случая, указанного в договоре страхования (301.05 ОИР). Более конкретно ответственность, например, по срокам уплаты может прописываться в самом договоре.

Ответственность по ЕСВ: какая она бывает

Ответственность в целом по неуплате бывает 2-х видов:

 • финансовая (за нарушение сроков уплаты, недоплата, неподача отчета по ЕСВ или подача его с нарушениями, искажениями, ошибками, в ненадлежащей форме) – ее несут предприятия или частные предприниматели. Здесь штрафы накладываются по Закону Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” от 08.08.2010 г. № 2464 (далее – Закон № 2464);
 • административная (за те же нарушения, т.е. и за просрочку уплаты, и неподачу отчета по ЕСВ или подачу его с нарушениями и ошибками) – такую ответственность несут должностные лица предприятий-нарушителей и опять-таки частные предприниматели. К должностным лицам относятся директор, глава правления, главный бухгалтер. Оштрафовать за то же нарушение могут при этом каждого из них. Здесь штрафы накладываются по Кодексу законов Украины про административные правонарушения (КпАП).

Также кроме штрафов есть еще и пеня, т.е. штрафная санкция, которая начисляется за каждый день просрочки уплаты ЕСВ.

Штрафы по ЕСВ финансового характера

Рассмотрим вначале финансовые штрафы, в т.ч и штраф за несвоевременную уплату ЕСВ:

Нарушения

Штрафы финансового характера

Нарушены сроки уплаты (перечисления) ЕСВ “за себя” частным предпринимателем и в других случаях, когда уплата не привязана к выплате зарплаты

20% своевременно неуплаченной (не перечисленной) суммы

ЕСВ не уплачен (не перечислен) или уплачен не вовремя (несвоевременно перечислен)

20% своевременно неуплаченной (не перечисленной) суммы

ЕСВ доначислен органом ГФС или плательщиком после проверки или самостоятельного выявления ошибки

10% указанной суммы за каждый полный или неполный отчетный период, за который доначисленна такая сумма, но не более 50% суммы доначисленного ЕСВ

Нарушение срока уплаты (перечисления) ЕСВ при выплате зарплаты, больничных, декретных, который платится одновременно с такими выплатами (так называемы авансовые платежи по ЕСВ)

10% неуплаченных или своевременно неуплаченных сумм

Нарушение сроков подачи, предоставление в непринятой или искаженной форме отчета по ЕСВ

10 налоговых единиц* (всего 170 грн) за каждую такую просрочку подачи, неподачу или подачу по непринятой или искаженной форме

Те же действия касательно отчета по ЕСВ, которые были совершены плательщиком ЕСВ повторно, если напротяжении года уже по нему применялся этот штраф

60 налоговых единиц (всего 1020 грн) за каждую такую просрочку подачи, неподачу или подачу в непринятой, недействующей или искаженной форме

Нарушение правил ведения бухгалтерской документации, которая служит основой для начисления ЕСВ

8-15 налоговых единиц (всего от 136 до 255 грн)

*налоговая единица – так мы назвали необлагаемый минимум доходов граждан, который равен 17 грн – это словесная калька с бывшего налогового законодательства, которая по сегодняшний день используется при определении размеров штрафов, хотя уже давно потеряла свой первоначальный налоговый смысл необлагаемого дохода

Вышеприведённые штраф касаются всех плательщиков ЕСВ, в т.ч. и ФЛП.

Кто начисляет штрафы по ЕСВ

Отметим еще один нюанс штраф за ЕСВ начислить может только ГФС. Это проистекает с анализа раздела VI Инструкции о порядке начисления и уплаты единого социального взноса на общегосударственное социального страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 г. № 449 (далее – Инструкция № 449). В Инструкции № 449 сказано, что в случае самостоятельно выявления своевременно неначисленных сумм плательщики ЕСВ самостоятельно их начисляют и отображают в отчете по ЕСВ (п. 2 раздела VI). Про штрафы здесь не сказано ничего. Отчет по ЕСВ тоже не предусматривает отдельных граф для начисления штрафов и пени “самих себе” как это, например, в налоговых декларациях по единому налогу и налогу на прибыль. ГФС начисляет штраф на основании данных интегральной карты плательщиков налогов.

Пеня – это тоже штраф за ЕСВ финансового характера. Пеня начисляется при просрочке уплаты ЕСВ согласно ч. 10 ст. 25 Закона № 2464. Она равна 0,1% суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Недоимка – это сумма ЕСВ, своевременно не начисленная и/или неуплаченная, начисленная ГФС. Таким образом, пеня по самостоятельно выявленному и доначисленному ЕСВ применяться не должна.

Пеня начисляется в первого дня, после крайнего дня уплаты ЕСВ и заканчивается ее начисление днем уплаты недоимки (п. 5 раздела VII Инструкции № 449).

Пример. Пускай по результатам проверки ГФС было выявлено, что предприятие при выплате материальной помощи (систематического характера) в декабре 2018 г. не был начислен и уплачен ЕСВ в размере 12000 грн. Выплата материальной помощи происходила 28.12.2017 г. Нарушение было выявлено в мае 2018 г., и сумма ЕСВ была уплачена 21.06.2018 г.

Предприятию будет начислен штраф за ЕСВ в размере 20%, так как была неуплата ЕСВ: 12000×0,2 = 2400 грн.

Также будет начислена пеня за 176 календарных дней (с 28.12.2017 г. по 21.06.2018 г.): 12000×0,1×176/100 = 2112 грн.

Всего сумма штрафных санкций к уплате: 2400 + 2112 = 4512 грн.

Административные штрафы по ЕСВ

Кроме финансовых существуют также админштрафы на должностных лиц и физлиц-предпринимателей по нарушениях связанных с ЕСВ (ст. 165 1 КпАП). Их тоже начисляет ГФС.

Нарушение

Админштраф

нарушение порядка расчета и начисления ЕСВ

30-40 налоговых единиц (510-680 грн). Те же действия повторно напротяжении года – 40-50 налоговых единиц (680-850 грн)

несвоевременная уплата ЕСВ или неуплата ЕСВ, в т.ч. авансовых платежей при выплате зарплаты и прочих выплат, в сумме, что не превысила 300 налоговых единиц (5100 грн)

40-80 налоговых единиц (680-1360 грн). При повторном нарушении – 150-300 налоговых единиц (2550-5100 грн)

несвоевременная уплата или неуплата ЕСВ, в т.ч. авансовых платежей при выплате зарплаты и прочих выплат, в сумме, что превысила 300 налоговых единиц (5100 грн)

80-120 единиц (1360-2040 грн). При повторном нарушении – 150-300 налоговых единиц (2550-5100 грн)

неподача отчета по ЕСВ или подача его по непринятой или искаженной форме

30-40 налоговых единиц (510-680 грн). Те же действия повторно напротяжении года – 40-50 налоговых единиц (680-850 грн)

Штрафы по однотипным нарушениям не суммируются, а накладываются сразу за все нарушения одинакового типа. Но напоминаем, что их могут получить сразу несколько должностных лиц, например, одновременно директор и главный бухгалтер.

Напоминаем, о 2-х вещах:

 • админштрафы имеют срок админдавности в 2 месяца (ст. 38 КЗпАП), но отсчитывается он по-разному. По разовым нарушениям (несвоевременная подача отчета по ЕСВ, несвоевременная подача платежного поручения на уплату ЕСВ и т.п.) – от даты нарушения, но по продолжающимся нарушениям (отсутствие бухучета, учета доходов и затрат, нарушения в учете) – от даты выявления нарушения;
 • понятие “год” в формулировках этих штрафов означает не календарный год, а год с проверки ГФС (разъяснение ГФС 301.09 ОИР).

Как избежать штрафов по ЕСВ

Теперь перейдем к тому, как избежать штрафов. Конечно, лучше предупредить их начисление. Для этого нужно следить за сроками уплаты ЕСВ (основные сроки приведены ниже), вовремя подавать отчет по ЕСВ.

Плательщик ЕСВ

Срок уплаты

Подача отчета ЕСВ

Предприятия и ФЛП при выплате зарплаты, больничных и других выплат

В день выплаты зарплаты, больничных и других платежей, одновременно с их выплатой

не позднее чем через 20 кал. дней, следующих за последним кал. днем отчетного месяца по

ФЛП (общая система) “за себя”

Ежеквартально до 20-го числа

до 20 февраля после окончания кал. года по форме Д5

ФЛП (единый налог) “за себя”

 • раз в квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным;
 • по желанию, ежемесячно в виде авансового платежа до 20 числа каждого месяца текущего квартала.

до 10 февраля года, следующего за отчетным по форме Д5

Кроме этого, необходимо подробно ознакомиться с порядком заполнения отчета по ЕСВ. Нужно знать такие нюансы его начисления, как применение минимальной базы начисления ЕСВ, нюансы отображения больничных и декретных в отчете по ЕСВ, переходных отпускных и др. выплат.

Также обращаем внимание на необходимости правильно заполнять все обязательные реквизиты отчета по ЕСВ. Если отчет по ЕСВ не имеет определенного обязательного реквизита или приложения, то он считается неподанным со всеми вышеперечисленными последствиями. Даже указание по сотрудникам инициалов вместо полных имени отчества, может повлечь за собой штраф и непризнание подачи отчета.

Что делать, когда получили штраф по ЕСВ

Начисление штрафа и пени налоговики оформляют требованием (решением) о применении штрафных санкций и начисления пени за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) единого взноса – приложение 7 к Инструкции № 449. После того, как получено это решение, необходимо:

 • уплатить до начисленный ЕСВ, штраф и пеню напротяжении 10 кал. дней с дня получения требования по уплати недоимки;
 • составить отчет по ЕСВ по форме Д6, где нужно указать уплаченный ЕСВ, штраф и пеню и подать его в налоговую напротяжении 1 календарного месяца после уплаты ЕСВ. В отчете указывается код категории застрахованного лица “40”.

Кроме приложения 7 существуют и другие формы решений ГФС, например, для случая нарушения порядка ведения бухгалтерского учета (приложение 14), по начислению штрафных санкций за доначисление ЕСВ (приложение 13) и др.

Невыполнение вышеперечисленного имеет такие последствия:

 • ГФС передает дело в исполнительную службу для принудительного взыскания;
 • за нарушение сроков предоставления отчета по ЕСВ по форме Д6 опять грозит тот же штраф в 170 грн и те же админштрафы.

Если вы не согласны с решением налоговиков

Существует возможность оспорить решение о начислении штрафа по ЕСВ. Эта можно сделать двумя путями: подать жалобу на высший уровень в самой ГФС или обратиться в суд. После начала процедура обжалования (а это можно сделать в течении 10 кал. дней после получения упомянутого решения-требования ГФС) нужно уведомить письменно орган ГФС, который начислил штраф. Существует даже специальный нормативный документ, который разъясняет порядок обжалования решений по ЕСВ: Порядок рассмотрения контролирующими органами жалоб на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и на решение о начислении пени и наложении штрафа, утвержденный приказом Минфина от 09.12.2015 г. № 1124 (далее – Порядок № 1124).

На время обжалования приостанавливаются сроки уплаты по недоимке ЕСВ, штрафа и пени. Орган ГФС на жалобу должен ответить в течении 30 кал. дней (п. 1 раздела IV Порядка № 1124).

Не подлежат обжалованию в ГФС: обязательства по ЕСВ, которые были самостоятельно признаны плательщиком ЕСВ; решения, которые уже были обжалованы в судебном порядке; решения, которые уже один раз по жалобе страхователя рассматривались ГФС.