Содержание:

Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 31 июля 2015 г. N 1191 «О внесении изменений в приказ МЗ РК от 23.06.2015 г. N 841 «Об определении санатория для лечения медицинских работников»

Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым
от 31 июля 2015 г. N 1191
«О внесении изменений в приказ МЗ РК от 23.06.2015 г. N 841 «Об определении санатория для лечения медицинских работников»

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденном постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 года N 149 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Крым», в целях улучшения санаторно-курортного лечения медицинских работников страдающих хроническими обструктивными заболеваниями легких, являющимися группой риска по туберкулезу органов дыхания приказываю:

1. Внести изменения в п. 4 Порядка направления на санаторное лечение медицинских работников (Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Крым от 23.06.2015 года N 841 «Об определении санатория для лечения медицинских работников»), изложив его в следующей редакции:

«4. На санаторное лечение в Санаторий направляются медицинские работники противотуберкулезных учреждений и других медицинских организаций всех возрастных групп, старше 18 лет, при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторного лечения, согласно приказу Минздравмедпрома РФ от 19.07.1996 N 291 «О совершенствовании санаторно-курортной и реабилитационной помощи больным туберкулезом», а также медицинские работники противотуберкулезных учреждений и других медицинских организаций всех возрастных групп, старше 18 лет, страдающие хроническими обструктивными заболеваниями легких, относящиеся к группе риска по туберкулезу органов дыхания».

2. Главному врачу ГБУ РК «Противотуберкулезный санаторий им. А.П. Чехова» Цыганий А.Д. расширить и внести в рассылаемые санаторные путевки для медицинских работников здравоохранения Республики Крым показания дополнительно: группу риска по туберкулезу органов дыхания, а именно — группу хронических обструктивных заболеваний легких.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Газета «Новости медицины и фармации» 6(238) 2008

Вернуться к номеру

Наказ № 128 про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія»

Рубрики: Пульмонология
Разделы: Официальная информация

Продовження. Початок в № 5(237) 2008 р.

Протокол надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легень

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Хронічне обструктивне захворювання легень (далі — ХОЗЛ) — захворювання, що можна попередити і яке піддається лікуванню. Воно характеризується не повністю зворотним обмеженням прохідності дихальних шляхів. Обмеження прохідності дихальних шляхів зазвичай прогресує і асоціюється із незвичною запальною відповіддю легень на шкідливі частки або гази, головним чином у зв’язку із палінням. Поряд із ураженням легень ХОЗЛ призводить до значних позалегеневих системних ефектів, супутніх захворювань, які обтяжують перебіг захворювання у окремих хворих. Характерними є системні порушення при ХОЗЛ. Вони є важливою частиною хибного кола, і їх необхідно завжди враховувати в клінічному веденні хворих. До них належать: кахексія з втратою жирової маси; втрата скелетної мускулатури та її слабкість; остеопороз; депресія; анемія; підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Діагностика ХОЗЛ

Фактори ризику розвитку ХОЗЛ: довготривале тютюнопаління (індекс паління — 10–20 пачко-років); промислові та побутові шкідливі викиди (повітряні полютанти, гази та пари хімічних сполук, продукти згоряння біоорганічного палива); інфекції.

Спадковий дефіцит α1-антитрипсину; гіперреактивність бронхів.

Клінічні симптоми

Хронічний кашель: 1) звичайно є першим симптомом у розвитку ХОЗЛ, що упереджує задишку; 2) спочатку може виникати інколи, з часом — турбує щоденно; 3) частіше турбує вдень, рідше — вночі; може бути непродуктивним, без виділення харкотиння; в деяких випадках може бути відсутнім.

Виділення харкотиння — зазвичай в невеликій кількості, слизове, після кашлю.

Задишка — прогресуюча (посилюється поступово впродовж років); персистуюча (турбує хворого щоденно); виникає чи погіршується при фізичному навантаженні, що спричиняє його погану переносимість; в подальшому виникає в спокої і значно обмежує життєдіяльність; посилюється під час респіраторних інфекцій; може визначатися хворим як необхідність додаткового зусилля при диханні, дихальний дискомфорт, стиснення грудної клітки, часте дихання.

При тяжкому ХОЗЛ можливі втрата ваги, анорексія; остеопороз; депресивні стани та/або занепокоєння, тривога (системні наслідки захворювання).

Фізикальні ознаки зазвичай з’являються при тяжкому ХОЗЛ. Найбільш характерними фізикальними ознаками у хворого на ХОЗЛ з тяжким перебігом є центральний ціаноз, синюшність слизових; велика діжкоподібна грудна клітка, сплощення куполів діафрагми, участь у диханні допоміжної мускулатури, втягування нижніх ребер при вдосі, зменшення серцевої тупості при перкусії, розширення ксифостернального кута; збільшення частоти дихання (> 20/хв), зменшення глибини дихання; подовжений видих; пацієнти видихають скрізь зімкнуті губи (щоб уповільнити видих і покращити спорожнювання легень); при аускультації — послаблення дихальних шумів, свистячі хрипи при спокійному диханні, потріскування на вдосі; серцеві шуми найкраще вислуховуються в області мечоподібного відростка.

Рентгенологічні ознаки

При рентгенологічному дослідженні — легені великого об’єму, низьке стояння діафрагми, вузька тінь серця, збільшений ретростернальний повітряний простір, іноді визначаються емфізематозні були.

Дослідження ФЗД

Спірометрія є обов’язковою при встановленні діагнозу ХОЗЛ, вона потрібна і для оцінки ступеня тяжкості захворювання, і для періодичного моніторингу для оцінки прогресування захворювання.

Для пацієнтів з ХОЗЛ легкого та помірного ступеня тяжкості характерне незначне зменшення як ОФВ1, так і форсованої життєвої ємності легень (далі — ФЖЄЛ). Значення після прийому бронхолітика ОФВ1

Протокол надання медичної допомоги хворим на муковісцидоз

Код МКХ-10: Е 84.0

Визначення захворювання. Муковісцидоз (далі — МВ) — це найбільш поширене моногенне спадкове захворювання з аутосомно-рецесивним типом успадкування, яке можна характеризувати як універсальну екзокринопатію. Основними проявами МВ є: хронічний обструктивний процес в дихальних шляхах, що супроводжується рекурентною бактеріальною інфекцією, порушення травної системи з недостатністю екзокринної функції підшлункової залози, підвищений вміст електролітів в потовій рідині та обструктивна азооспермія у чоловіків, що обумовлена вродженою агенезією сім’явиносних протоків.

Етіологія МВ. Причиною характерних патологічних змін в організмі хворого на МВ є наявність мутацій в обох алелях гена, локалізованого на довгому плечі хромосоми 7 (далі — 7q31). Цей ген контролює синтез трансмембранного регуляторного білка муковісцидозу (далі — ТРБМ), який функціонує як регульований циклічним аденозинмонофосфатом хлорний канал на апікальній поверхні епітеліальних клітин.

Патогенез МВ. Порушення транспорту іонів хлору через апікальну мембрану епітеліальних клітин внаслідок мутації гена ТРБМ збільшує реабсорбцію натрію клітинами, змінює електролітний склад та зневоднює секрет екзокринних залоз, що і виступає причиною патофізіологічних процесів в організмі і розвитку основних клінічних проявів.

Класифікація МВ:

— МВ з панкреатичною недостатністю;

— МВ без панкреатичної недостатності, в тому числі первинна генітальна форма з вродженою білатеральною аплазією сім’явиносних протоків (далі — ВБАСП);

— атипові форми МВ (до атипової форм МВ відносять випадки хронічного захворювання дихальної системи різної тяжкості з характерними для МВ проявами (або з єдиним клінічним симптомом МВ) у випадку нормальної екзокринної функції підшлункової залози та нормальним (

Протокол надання медичної допомоги хворим на негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія

Код МКБ-10: J 12–J 18

1. Визначення та класифікація пневмонії

Пневмонія — гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень та наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації.

Виділяють такі види пневмонії:

негоспітальна (позалікарняна, розповсюджена, амбулаторна);

нозокоміальна (госпітальна);

аспіраційна;

пневмонія в осіб з тяжкими порушеннями імунітету (вроджений імунодефіцит, ВІЛ-інфекція, ятрогенна імуносупресія).

Найбільше практичне значення має поділ пневмонії на негоспітальну (набуту поза лікувальним закладом) та нозокоміальну (набуту в лікувальному закладі). Такий поділ не пов’язаний із тяжкістю перебігу захворювання, а єдиним критерієм розподілу є те оточення, в якому розвинулась пневмонія.

Смотрите так же:  Развод мостов с номерами

Крім того, залежно від тяжкості розрізняють пневмонію легкого, середньотяжкого та тяжкого перебігу. Однак досі не вироблено чітких критеріїв щодо розподілу пневмонії легкого та середньотяжкого перебігу. Оскільки обсяг діагностичних та лікувальних заходів при пневмонії цих ступенів тяжкості майже однаковий, доцільно об’єднати їх в одну групу — пневмонії з нетяжким перебігом.

Слід дотримуватись такого визначення пневмонії з тяжким перебігом: це особлива форма захворювання різної етіології, яка проявляється тяжким інтоксикаційним синдромом, гемодинамічними змінами, вираженою дихальною недостатністю та/або ознаками тяжкого сепсису або септичного шоку, характеризується несприятливим прогнозом та потребує проведення інтенсивної терапії.

Рекомендують виділяти малі та великі критерії тяжкого перебігу пневмонії.

Малі критерії тяжкого перебігу пневмонії:

— частота дихання 30 за 1 хв та більше;

— SаО2 менше 90 % (за даними пульсоксиметрії), парціальна напруга кисню в артеріальній крові (далі — РаО2) нижче 60 мм рт.ст.;

— систолічний артеріальний тиск нижче 90 мм рт.ст.;

— двобічне або багаточасткове ураження легень, порожнини розпаду, плевральний випіт.

Великі критерії тяжкого перебігу пневмонії:

— потреба в проведенні штучної вентиляції легень;

— швидке прогресування вогнищево-інфільтративних змін в легенях — збільшення розмірів інфільтрації більше ніж на 50 % протягом найближчих 2 діб;

— септичний шок або необхідність введення вазопресорних препаратів протягом 4 год та більше;

— гостра ниркова недостатність (кількість сечі менше 80 мл за 4 год, або рівень креатиніну в сироватці крові вище 0,18 ммоль/л, або концентрація азоту сечовини вище 7 ммоль/л (азот сечовини = сечовина (ммоль/л)/2,14) за відсутності хронічної ниркової недостатності).

Про тяжкий перебіг пневмонії свідчить наявність у хворих не менше двох малих або одного великого критерію, кожен з яких вірогідно підвищує ризик розвитку летального кінця. У таких випадках рекомендується невідкладна госпіталізація хворих у відділення анестезіології та інтенсивної терапії (далі — ВАІТ).

Продовження в наступному номері

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1214н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при обострении хронической обструктивной болезни легких»

Приказ, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 20 декабря 2012, № 1214н

Категории: приказ; стандарты; МКБ Х.

Опубликован 09 апреля 2015, 11:18

Обновлён 10 апреля 2015, 18:40

© 2016 Министерство здравоохранения Российской Федерации

Все материалы, находящиеся на сайте охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об авторском праве и смежных правах.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 мая 2007 г. N 327 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких (при оказании специализированной помощи)»

О стандартах медицинской помощи больным см. справку

В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерация об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких (при оказании специализированной помощи).

2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких (при оказании специализированной помощи).

Стандарт
медицинской помощи больным хронической обструктивной болезнью легких (при оказании специализированной помощи)
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 мая 2007 г. N 327)

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: хроническая обструктивная болезнь легких

Уніфікований клінічний протокол

ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ),

ТРЕТИННОЇ (високоспеціалізованої) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Дворівнева терапія із застосуванням позитивного тиску повітря

Терапія із тривалого застосуванням позитивного тиску повітря

National Institute for Clinical Excellence

(Національний інститут клінічного удосконалення)

Парціальний тиск кисню в артеріальній крові

Насичення артеріальної крові киснем.

Фактор переносу монооксиду вуглецю

Активований за допомогою вдиху інгалятор

b2-агоністи короткої дії

b2-агоністи тривалої дії

Дозований аерозольний інгалятор

Довготривала терапія киснем

Індекс маси тіла

Ішемічна хвороба серця

Локальний протокол медичної допомоги

Антагоністи мускаринових рецепторів короткої дії

Антагоністи мускаринових рецепторів тривалої дії

Міжнародний дослідницький консиліум

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду

Неінвазивна вентиляція легень

Об’єм форсованого видиху за 1 секунду

Пікова об’ємна швидкість

Синдром набутого імунодефіциту людини

Тест з оцінки хронічного обструктивного захворювання легені

Форсована життєва ємність легень

Функція зовнішнього дихання

Хронічне обструктивне захворювання легені

Частота сердечних скорочень

Штучна вентиляція легень

І. Паспортна частина

Діагноз: Хронічне обструктивне захворювання легені

Шифр згідно МКХ–10: J44

Користувачі: лікарі, середній медичний персонал та організатори охорони здоров’я, хворі на хронічне обструктивне захворювання легень, група підтримки пацієнта, уповноважені організації, представники надання послуг.

Мета протоколу: Забезпечити якість, ефективність та рівні можливості доступу до медичної допомоги пацієнтів на основі даних доказової медицини; встановити єдині вимоги щодо профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, відповідно до клінічних настанов, що розроблені на засадах доказової медицини; обґрунтування кадрового забезпечення та оснащення закладу охорони здоров’я для надання медичної допомоги при певному захворюванні/стані (наявність фахівців, обладнання та ресурсів); визначення індикаторів якості медичної допомоги для проведення моніторингу та клінічного аудиту в закладі охорони здоров’я.

Дата складання протоколу: травень 2013 року

Дата перегляду протоколу: травень 2016 року

Список та контактна інформація осіб, які брали участь в розробці протоколу:

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, д.мед.н. (голова робочої групи)

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Пульмонологія та фтизіатрія», академік Національної академії медичних наук України, професор, директор Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» (заступник голови робочої групи з клінічних питань)

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Професійна патологія»

Завідуючий клініко-функціональним відділення Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», д.мед.н., професор

Доцент кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, педіатр

Головний лікар Новомиколаївської амбулаторiї загальної практики – сімейної медицини В-Дніпровського району Дніпропетровської обл.

Головний спеціаліст відділу медичної реабілітації Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України

Завідуючий відділенням технологій лікування НЗЛ Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», д.мед.н., професор

Молодший науковий співробітник відділення діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легенів Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України – координатор груп спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина», доцент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, д.мед.н.

Завідуючий кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України, д.мед.н., професор

Старший науковий співробітник відділення діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легенів Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України»

Головний спеціаліст лікувально-профілактичного відділу допомоги дітям та дорослим Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної служби Дніпропетровської міської клінічної лікарні №7, терапевт

Асистент кафедри сімейної медицини, Дніпропетровської державної медичної академії, невропатолог

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України – координатор груп спеціальності «Радіологія»

Завідувач кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, Голова науково-практичної Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області, д.мед.н., професор

Лікар загальної практики – сімейної медицини, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, Личківська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини

Завідуюча відділенням діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легенів ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», д.мед.н., професор

Хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ): определение, классификация, диагностика, принципы терапии (согласно положений приказа 499 МОЗ Украины. — презентация

Презентация была опубликована 5 лет назад пользователемПетр Саламатин

Похожие презентации

Презентация на тему: » Хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ): определение, классификация, диагностика, принципы терапии (согласно положений приказа 499 МОЗ Украины.» — Транскрипт:

1 Хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ): определение, классификация, диагностика, принципы терапии (согласно положений приказа 499 МОЗ Украины от г)

2 ХОЗЛ — это болезненное состояние, характеризуется ограничением воздушного потока дыхательных путей, которое не является полностью обратимым. Ограничение воздушного потока, как правило, прогрессирует и связано с необычным воспалительным характером ответа легких на пылевые частички или газы. Наказ 499 МОЗ України від р.

3 В основе патогенеза ХОЗЛ лежит : Хроническое воспаление бронхов, паренхимы и сосудов легких;Хроническое воспаление бронхов, паренхимы и сосудов легких; Дисбаланс протеаз-антипротеаз в легких;Дисбаланс протеаз-антипротеаз в легких; Оксидантный стресс ( дисбаланс оксидантов- антиоксидантов, повышение оксидантов );Оксидантный стресс ( дисбаланс оксидантов- антиоксидантов, повышение оксидантов ); Клеточное воспаление — нейтрофилы, макрофаги, Т-лимфоциты, эозинофилы, эпителиальные клетки ( повышение количества, выживаемости и активации );Клеточное воспаление — нейтрофилы, макрофаги, Т-лимфоциты, эозинофилы, эпителиальные клетки ( повышение количества, выживаемости и активации ); Медиаторы воспаления — лейкотриен В 4 (LTB 4 ), IL-8, фактор некроза опухоли (TNF ) и др.;Медиаторы воспаления — лейкотриен В 4 (LTB 4 ), IL-8, фактор некроза опухоли (TNF ) и др.; Наказ 499 МОЗ України від р.

Смотрите так же:  Качество учебное пособие pdf

4 Ограничение дыхательного воздушного потокапри ХОЗЛ обусловлено сочетанием поражения бронхов (обструктивный бронхит) и разрушением паренхимы (эмфизема легких), соотношения которых индивидуально варьируют. Ремоделирование и сужение бронхов, разрушение альвеолярных перегородок, уменьшение эластического ответа легких способствует снижению возможности удерживать дыхательные пути открытыми при выдохе. Ограничение дыхательного воздушного потока при ХОЗЛ обусловлено сочетанием поражения бронхов (обструктивный бронхит) и разрушением паренхимы (эмфизема легких), соотношения которых индивидуально варьируют. Ремоделирование и сужение бронхов, разрушение альвеолярных перегородок, уменьшение эластического ответа легких способствует снижению возможности удерживать дыхательные пути открытыми при выдохе. Наказ 499 МОЗ України від р.

5 Патофизиология ХОЗЛ: Гиперсекреция слизи;Гиперсекреция слизи; Дисфункция мерцательного эпителия;Дисфункция мерцательного эпителия; Ограничение воздушного потока в бронхах;Ограничение воздушного потока в бронхах; Чрезмерная воздушность легких;Чрезмерная воздушность легких; Нарушение газообмена;Нарушение газообмена; Легочная гипертензия;Легочная гипертензия; Легочное сердце.Легочное сердце. Наказ 499 МОЗ України від р.

6 Факторы риска развития ХОЗЛ: I. Внешние факторы риска: Длительное табакокурение;Длительное табакокурение; Промышленные и бытовые вредные выбросы;Промышленные и бытовые вредные выбросы; Инфекции;Инфекции; Низкий социально-экономический статус;Низкий социально-экономический статус; II. Внутренние факторы риска: Генетически обусловленные (дефицит -1- антитрипсина);Генетически обусловленные (дефицит -1- антитрипсина); Гиперреактивность бронхов;Гиперреактивность бронхов; Недостаточное состояние развития легких.Недостаточное состояние развития легких. Наказ 499 МОЗ України від р.

7 Диагностика ХОЗЛ: Основные жалобы: Хронический кашель ( );Хронический кашель (который со временем беспокоит все больше и больше, при этом его характер может меняться); Выделение мокроты (как правило, небольшое количество, слизистая, после кашля);Выделение мокроты (как правило, небольшое количество, слизистая, после кашля); Одышка (постепенно прогрессирующая);Одышка (постепенно прогрессирующая); Физикальные признаки: Большая бочкообразная грудная клетка;Большая бочкообразная грудная клетка; Участие в дыхании вспомогательной мускулатуры;Участие в дыхании вспомогательной мускулатуры; Ослабление дыхательных шумов;Ослабление дыхательных шумов; Удлинение выдоха;Удлинение выдоха; Наказ 499 МОЗ України від р.

8 Диагностика ХОЗЛ: Рентгенологические признаки: Легкие большого объема;Легкие большого объема; Низкое стояние диафрагмы;Низкое стояние диафрагмы; Узкая тень сердца;Узкая тень сердца; Увеличенное ретростернальное пространство;Увеличенное ретростернальное пространство; Иногда определяются эмфизематозные буллы.Иногда определяются эмфизематозные буллы. Исследование ФВД: ОФВ 1 (

9 Уровни исследования при ХОЗЛ: Первый уровень: Обычное исследование: спирометрия с анализом кривой «поток-объем» форсированного выдоха ( ОФВ 1, ЖЕЛ, ФЖЕЛ );Обычное исследование: спирометрия с анализом кривой «поток-объем» форсированного выдоха ( ОФВ 1, ЖЕЛ, ФЖЕЛ ); Проба с бронхолитиками ( 2 -агонист, холинолитик ) для определения обратимости бронхообструкции;Проба с бронхолитиками ( 2 -агонист, холинолитик ) для определения обратимости бронхообструкции; Рентгенография органов грудной клетки с целью выявления других причин бронхообструкции;Рентгенография органов грудной клетки с целью выявления других причин бронхообструкции; У изначально тяжелых больных определяют газовый состав крови.У изначально тяжелых больных определяют газовый состав крови. С целью мониторинга прогрессирования ХОЗЛ, оценки эффективности лечебных мероприятий у конкретного больного проводится ежегодная спирометрия ( обоснование: ежегодное снижение ОФВ1 у здоровых составляет

10 Уровни исследования при ХОЗЛ: Второй уровень ( ПРИ ЗАТРУДНЕНИЯХ В ДИАГНОСТИКЕ ): Мониторинг ПСВ выд. ( пикфлоуметрия ) и ОФВ 1 ( спирометрия );Мониторинг ПСВ выд. ( пикфлоуметрия ) и ОФВ 1 ( спирометрия ); Исследование бронхиального сопротивления, общей емкости легких и легочных объемов ( бодиплетизмография );Исследование бронхиального сопротивления, общей емкости легких и легочных объемов ( бодиплетизмография ); Определение гемоглобина и гематокрита;Определение гемоглобина и гематокрита; ЭКГ.ЭКГ. Третий уровень ( направленный на специфическую для каждого больного идентификацию симптомов и признаков ): Полисомнография ( диагностика обструктивного сонного апноэ );Полисомнография ( диагностика обструктивного сонного апноэ ); Исследование функции дыхательных мышц ( степень их утомления );Исследование функции дыхательных мышц ( степень их утомления ); КТ легких ( выявление эмфизематозных булл, бронхоэктазов );КТ легких ( выявление эмфизематозных булл, бронхоэктазов ); Микробиологическое исследование мокроты ( гнойный характер мокроты, выявление этиопатогенов );Микробиологическое исследование мокроты ( гнойный характер мокроты, выявление этиопатогенов ); Уровень -1-антитрипсина ( у молодых лиц с ХОЗЛ ).Уровень -1-антитрипсина ( у молодых лиц с ХОЗЛ ).

11 Дифдиагностика ХОЗЛ поводится с: Бронхиальной астмой;Бронхиальной астмой; Необструктивным бронхитом;Необструктивным бронхитом; Бронхоэктатической болезнью;Бронхоэктатической болезнью; Муковисцидозом;Муковисцидозом; Туберкулезом;Туберкулезом; Облитерирующим бронхиолитом;Облитерирующим бронхиолитом; Заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются одышкой.Заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются одышкой. Наказ 499 МОЗ України від р.

12 Классификация ХОЗЛ: При ХОЗЛ выделяется 4 стадии согласно степени тяжести заболевания;При ХОЗЛ выделяется 4 стадии согласно степени тяжести заболевания; Стадийность базируется на данных обследования больного в клинически стабильный период, при отсутствии обострения заболевания;Стадийность базируется на данных обследования больного в клинически стабильный период, при отсутствии обострения заболевания; При разделении на стадии учитываются клинические признаки заболевания, функциональные характеристики бронхообструктивного синдрома;При разделении на стадии учитываются клинические признаки заболевания, функциональные характеристики бронхообструктивного синдрома; Данный подход позволяет разрабатывать и последовательно выполнять план базисной терапии ХОЗЛ. Данный подход позволяет разрабатывать и последовательно выполнять план базисной терапии ХОЗЛ. Наказ 499 МОЗ України від р

13 Классификация ХОЗЛ: Стадия, течение Характеристика ХОЗЛ — ОФВ 1 80% от должного — ОФВ 1 /ФЖЕЛ

14 Степень тяжести обострения оценивается по: — Показателям ФВД (снижение ПОС выд.

15 Показания к госпитализации больных с ХОЗЛ: Значительное усугубление симптомов, внезапное развитие одышки в покое, тяжелое течение ХОЗЛ;Значительное усугубление симптомов, внезапное развитие одышки в покое, тяжелое течение ХОЗЛ; Выявление новых физикальных признаков (цианоз, периферические отеки);Выявление новых физикальных признаков (цианоз, периферические отеки); Низкий ответ на начальную терапию при обострении;Низкий ответ на начальную терапию при обострении; Тяжелая сопутствующая патология;Тяжелая сопутствующая патология; Возникновение аритмии;Возникновение аритмии; Отсутствие возможности достоверно верифицировать диагноз;Отсутствие возможности достоверно верифицировать диагноз; Неудовлетворительное лечение в домашних условиях (неэффективность лечения на протяжении 10-ти дней);Неудовлетворительное лечение в домашних условиях (неэффективность лечения на протяжении 10-ти дней); Наказ 499 МОЗ України від р

16 Основные принципы терапии ХОЗЛ: Постепенное наращивание интенсивности лечения в зависимости от степени тяжести заболевания;Постепенное наращивание интенсивности лечения в зависимости от степени тяжести заболевания; Регулярность, постоянство базовой терапии соответственно степени тяжести заболевания;Регулярность, постоянство базовой терапии соответственно степени тяжести заболевания; Индивидуально вариабельный ответ на лечение включает регулярное проведение мониторинга;Индивидуально вариабельный ответ на лечение включает регулярное проведение мониторинга; После установления диагноза ХОЗЛ на любой из его стадий необходимо (больному) прекратить курение и (врачу) направить все усилия на лечение обструкции. После установления диагноза ХОЗЛ на любой из его стадий необходимо (больному) прекратить курение и (врачу) направить все усилия на лечение обструкции. Фармакотерапия ХОЗЛ назначается с целью профилактики и контроля симптомов, снижения частоты и тяжести обострений, развития осложнений заболевания и их тяжести, повышение толерантности к физической нагрузке и улучшение качества жизни больного. Фармакотерапия ХОЗЛ назначается с целью профилактики и контроля симптомов, снижения частоты и тяжести обострений, развития осложнений заболевания и их тяжести, повышение толерантности к физической нагрузке и улучшение качества жизни больного.

17 Лечебные режимы при ХОЗЛ специфичны для отдельных больных и связаны с: Тяжестью симптомов;Тяжестью симптомов; Тяжестью нарушений ФВД;Тяжестью нарушений ФВД; Частотой и тяжестью обострений;Частотой и тяжестью обострений; Наличием осложнений ХОЗЛ;Наличием осложнений ХОЗЛ; Наличием сопутствующей патологии;Наличием сопутствующей патологии; Общим состоянием здоровья.Общим состоянием здоровья. Наказ 499 МОЗ України від р

18 Лечение ХОЗЛ: I. Бронхолитики: Занимают главное место в симптоматической терапии ХОЗЛ;Занимают главное место в симптоматической терапии ХОЗЛ; Назначаются как регулярно, базисно с целью предупреждения или уменьшения персистирующих симптомов, так и «по требованию» для снятия отдельных, острых симптомов;Назначаются как регулярно, базисно с целью предупреждения или уменьшения персистирующих симптомов, так и «по требованию» для снятия отдельных, острых симптомов; Преимущество отводится ингаляционным формам бронхолитиков, при назначении высоких доз рекомендуется использовать спейсер большого объема или небулайзер для лучшей доставки препарата к бронхам и уменьшения побочных эффектов вследствие системного действия;Преимущество отводится ингаляционным формам бронхолитиков, при назначении высоких доз рекомендуется использовать спейсер большого объема или небулайзер для лучшей доставки препарата к бронхам и уменьшения побочных эффектов вследствие системного действия;

19 Выбор между 2 -агонистом ( сальметерол, фенотерол- менее селективный ), холинолитиками ( ипратропиума бромид ), теофиллином или их комбинация зависит от эффективности и индивидуального ответа на них для снятия симптомов и возникновения побочных эффектов.Выбор между 2 -агонистом ( сальметерол, фенотерол- менее селективный ), холинолитиками ( ипратропиума бромид ), теофиллином или их комбинация зависит от эффективности и индивидуального ответа на них для снятия симптомов и возникновения побочных эффектов. Теофиллины короткого и пролонгированного действия обладают менее выраженным бронхолитическим действием, более токсичные в терапевтических дозах, требуют мониторинга их концентрации в сыворотке крови.Теофиллины короткого и пролонгированного действия обладают менее выраженным бронхолитическим действием, более токсичные в терапевтических дозах, требуют мониторинга их концентрации в сыворотке крови. Комбинация бронхолитиков ( сальбутамол+ипратропиума бромид или фенотерол+ипротропиума бромид ), могут повысить эффективность и снизить риск появления побочных эффектов по сравнению с увеличением дозы одного из бронхолитиков;Комбинация бронхолитиков ( сальбутамол+ипратропиума бромид или фенотерол+ипротропиума бромид ), могут повысить эффективность и снизить риск появления побочных эффектов по сравнению с увеличением дозы одного из бронхолитиков; Лечение ХОЗЛ: I. Бронхолитики:

Смотрите так же:  Сумма ежемесячное пособие на ребенка в 2019 году

20 Лечение ХОЗЛ: I. Бронхолитики: Ингаляционный бронхолитик — 2 -агонист пролонгированного действия сальметерол более эффективный при ХОЗЛ и удобный при использовании в сравнении с бронхолитиками короткого действия. Длительное плановое применение сальметерола улучшает ФВД, уменьшает симптомы и частоту обострений ХОЗЛ, улучшает качество жизни больных, это позволяет использовать его уже на ранних стадиях заболевания. Сальметерол- препарат первой линии в терапии ХОЗЛ. Ингаляционный бронхолитик — 2 -агонист пролонгированного действия сальметерол более эффективный при ХОЗЛ и удобный при использовании в сравнении с бронхолитиками короткого действия. Длительное плановое применение сальметерола улучшает ФВД, уменьшает симптомы и частоту обострений ХОЗЛ, улучшает качество жизни больных, это позволяет использовать его уже на ранних стадиях заболевания. Сальметерол- препарат первой линии в терапии ХОЗЛ.

21 Лечение ХОЗЛ: II. Глюкокортикостероиды (ГКС): Используются в плановой терапии ХОЗЛ III-IV степени тяжести;Используются в плановой терапии ХОЗЛ III-IV степени тяжести; Преимущество отводится ингаляционным формам ГКС;Преимущество отводится ингаляционным формам ГКС; Основные лекарственные формы ГКС : 1. Системные: преднизолон, метилпреднизолон ( назначаются при обострении, не рекомендуется использовать для базисной терапии ); 2. Ингаляционные: беклометазон, будесонид, флутиказон применяют для базисной терапии и при обострениях в высоких дозах ; 3. Ингаляционные ГКС в сочетании с 2 -агонистам пролонгированного действия или СЕРЕТИД назначают в качестве базисной терапии при III-IV стадиях заболевания (ОФВ 1

22 Лечение ХОЗЛ: III. Препараты других фармакологических групп: Противовоспалительные нестероидные препараты: фенспирин. Назначают при нетяжелом обострении и для базисной терапии на протяжении 2-5 месяцев после перенесенного обострения ХОЗЛ при I-II стадиях заболевания.Противовоспалительные нестероидные препараты: фенспирин. Назначают при нетяжелом обострении и для базисной терапии на протяжении 2-5 месяцев после перенесенного обострения ХОЗЛ при I-II стадиях заболевания. Противогриппозная вакцина (может уменьшать тяжесть заболевания и смертность у больных ХОЗЛ). Проводится ежегодно 1 или 2 раза в год.Противогриппозная вакцина (может уменьшать тяжесть заболевания и смертность у больных ХОЗЛ). Проводится ежегодно 1 или 2 раза в год. 1-антитрипсин заместительная терапия ( у пациентов молодого возраста при тяжелой наследственной недостаточности 1- антитрипсина и верифицированной эмфиземе. Не рекомендуется для лечения ХОЗЛ, несвязанного с дефицитом 1-антитрипсина ). 1-антитрипсин заместительная терапия ( у пациентов молодого возраста при тяжелой наследственной недостаточности 1- антитрипсина и верифицированной эмфиземе. Не рекомендуется для лечения ХОЗЛ, несвязанного с дефицитом 1-антитрипсина ). Антиоксиданты — N- ацетилцистеин уменьшает частоту обострений. Рекомендуется назначать пациентам с рецидивирующими обострениями.Антиоксиданты — N- ацетилцистеин уменьшает частоту обострений. Рекомендуется назначать пациентам с рецидивирующими обострениями. Антибиотики — назначают при подтвержденном обострении ХОЗЛ.Антибиотики — назначают при подтвержденном обострении ХОЗЛ.

15часов/сутки ); 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15″ title=»Лечение ХОЗЛ: IV. Оксигенотерапия: Назначается больным с очень тяжелой (IV) стадией ХОЗЛ: Назначается больным с очень тяжелой (IV) стадией ХОЗЛ: 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15часов/сутки ); 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15″ class=»link_thumb»> 23 Лечение ХОЗЛ: IV. Оксигенотерапия: Назначается больным с очень тяжелой (IV) стадией ХОЗЛ: Назначается больным с очень тяжелой (IV) стадией ХОЗЛ: 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15часов/сутки ); 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15часов/сутки ); 2. Оксигенотерапия при физической нагрузке; 2. Оксигенотерапия при физической нагрузке; 3. Оксигенотерапия для снятия симптомов острой одышки ( например, при тяжелом обострении ); 3. Оксигенотерапия для снятия симптомов острой одышки ( например, при тяжелом обострении ); Оксигенотерапия направлена на повышение базального уровня PaO 2, как минимум до 60 мм рт.ст. в покое и/или SaO 2 как минимум 90%. Оксигенотерапия направлена на повышение базального уровня PaO 2, как минимум до 60 мм рт.ст. в покое и/или SaO 2 как минимум 90%. Абсолютными показаниями для длительной малопоточной оксигенотерапии являются: PaO 2 55%). Абсолютными показаниями для длительной малопоточной оксигенотерапии являются: PaO 2 55%). 15часов/сутки ); 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15″> 15часов/сутки ); 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15часов/сутки ); 2. Оксигенотерапия при физической нагрузке; 2. Оксигенотерапия при физической нагрузке; 3. Оксигенотерапия для снятия симптомов острой одышки ( например, при тяжелом обострении ); 3. Оксигенотерапия для снятия симптомов острой одышки ( например, при тяжелом обострении ); Оксигенотерапия направлена на повышение базального уровня PaO 2, как минимум до 60 мм рт.ст. в покое и/или SaO 2 как минимум 90%. Оксигенотерапия направлена на повышение базального уровня PaO 2, как минимум до 60 мм рт.ст. в покое и/или SaO 2 как минимум 90%. Абсолютными показаниями для длительной малопоточной оксигенотерапии являются: PaO 2 55%). Абсолютными показаниями для длительной малопоточной оксигенотерапии являются: PaO 2 55%).»> 15часов/сутки ); 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15″ title=»Лечение ХОЗЛ: IV. Оксигенотерапия: Назначается больным с очень тяжелой (IV) стадией ХОЗЛ: Назначается больным с очень тяжелой (IV) стадией ХОЗЛ: 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15часов/сутки ); 1. Длительная плановая оксигенотерапия ( > 15″>

24 Лечение ХОЗЛ: IV. Оксигенотерапия : Использование длительной оксигенотерапии у тяжелых больных ХОЗЛ с хронической дыхательной недостаточностью способствует: Использование длительной оксигенотерапии у тяжелых больных ХОЗЛ с хронической дыхательной недостаточностью способствует: предупреждению развития легочной гипертензии;предупреждению развития легочной гипертензии; повышает толерантность к физической нагрузке;повышает толерантность к физической нагрузке; улучшает психоэмоциональное состояние;улучшает психоэмоциональное состояние; повышает выживаемость.повышает выживаемость. V. Хирургическое лечение: Буллэктомия при наличии эмфизематозных булл приводит к уменьшению одышки и улучшает ФВД. Буллэктомия при наличии эмфизематозных булл приводит к уменьшению одышки и улучшает ФВД. Перед проведением хирургического вмешательства необходимо исследовать ФВД, газообмен и определиться относительно безопасности этого метода лечения. Перед проведением хирургического вмешательства необходимо исследовать ФВД, газообмен и определиться относительно безопасности этого метода лечения.

25 Лечение ХОЗЛ: VI. Реабилитация: Реабилитационные программы при ХОЗЛ направлены на: уменьшение симптомов заболевания;уменьшение симптомов заболевания; уменьшение потери веса;уменьшение потери веса; уменьшение мышечной слабости;уменьшение мышечной слабости; уменьшение проявлений депрессии и социальной изоляции тяжелых больных;уменьшение проявлений депрессии и социальной изоляции тяжелых больных; улучшение качества жизни больных ХОЗЛ;улучшение качества жизни больных ХОЗЛ; индивидуальный подбор дыхательной гимнастики;индивидуальный подбор дыхательной гимнастики; поддержание нормальной массы тела;поддержание нормальной массы тела; физический тренинг;физический тренинг; консультации относительно питания пациента;консультации относительно питания пациента; Реабилитационные программы должны быть длительными и направленными на обучение и поддержку больного ХОЗЛ.

26 Принципиальная схема фармакотерапии ХОЗЛ: I стадия II стадия III стадия IV стадия Прекратить курение, избегать факторов риска, противогриппозная вакцинация. Назначить бронхолитики короткого действия при необходимости. Добавить планово бронхолитик пролонгированного действия+реабилитация Добавить ингаляционный ГКС При ХДН добавить длительную О 2 терапию. Рассмотреть вопрос о хирургическом лечении.

27 Примеры формулировки диагнозов: ХОЗЛ: II стадия (хронический обструктивный бронхит, эмфизема), фаза обострения, ЛН I cт. ХОЗЛ: IV стадия (хронический обструктивный бронхит, эмфизема, пневмосклероз), фаза обострения. Хроническое легочное сердце (декомпенсация). ЛН II cт. НК II ст.